Østen og Kari

< gå til Kari og Østens aner                                                                                                                             

..

Kari Jonsdtr. Eiane og Øystein Torgeirson Kilane

.

Kari Jonsdtr. Eiane og Øystein Torgeirson Kilane (mor og far til Johan). Foto fra Harriet Kilane Garborg

Den 20 år gamle Øystein Torgeirsen giftet seg i 1855 i Hjelmeland med nabojenta Kari Jonesdtr Ytre Eiadn, som var tre år eldre enn han. De var gift i 60 år, til hun døde i 1915, og de fikk 9 barn mellom 1856 og 1874. Se mer her.

Øystein Kiladn var misjonsinteressert. I boet hans av 1923 ligger det kvitteringer for gaver på 100 kr både til Misjonsselskapet og til Lappemisjonen («den Otterbechske»). Han holdt seg altså til de «kirkelige misjonsbevegelsene». Han var også prestemedhjelper tidlig på 1870-tallet. Øystein Kiladn døde i stor velstand. Jørgen Aas husker at han var i begravelsen hans, som varte over to dager. Et par år før Øystein overtok gården i 1855, hadde faren sagt opp det gamle sagbruksprivilegiet av 1817. Det ble gjort i en tingslysning av 1853. En ny lov av 1818 gav sagbrukseier likevel lov til å sage bord, og det ville Torger benytte seg av framover. Øystein blir i 1891 nevnt som «Sagbrukseier» i tillegg til gårdsdriften. Det betyr nok at han hadde fått installert sirkelsag på sagbruket. Han saget også til eget bruk, og tidlig på 1860-tallet hadde Øystein bygd både ny løe og nytt våningshus; begge skal ha stått ferdige i 1863. [1]

I 1913 ble Erfjord eget herad, utskilt fra Jelsa. Inntil 1913 var det altså felles heradstyre for Jelsa og Erfjord. Øystein Kilane var medlem i det felles heradstyret i to perioder, fra 1860 [2]:

.

Kari og Østens barn og svigerbarn (trykk for å se større bilde); design fra «familysearch».

 

 


Kari (?) på sine eldre dager

  Gravstøtten til Kari Jonsdtr Kilane

.

> gå til Østens og Karis barn

Referanse
[1] Erfjord Gardar og Folk II, av Ernst B. Drange (2004)
[2] Erfjord Bygdebok. Våge (1959)

 


nb_NONorsk bokmål